Hoe geeft u het arbeidsongeval aan?

U hebt daarvoor 3 mogelijkheden:

  1. U gebruikt de onlinedienst van het Portaal van de sociale zekerheid. Daarvoor hebt u een specifieke toegang nodig.
    Van die elektronische aangifte krijgt u een kopie per e-mail. Uw aangifte heeft een uniek nummer.
    Denk eraan dat een vereenvoudigde aangifte kan volstaan als het slachtoffer op het moment van de aangifte het werk al heeft hervat na een ongeschiktheid van minder dan 4 dagen (vanaf de dag na die van het ongeval).

  2. U vult het papieren aangifteformulier in en stuurt het naar uw verzekeringsonderneming. Onder Rubrieken en codes vindt u alle informatie om het formulier correct te kunnen invullen.

  3. U gebruikt de software die u daarvoor van uw verzekeringsonderneming hebt gekregen en waarmee u de aangifte rechtstreeks elektronisch kunt doorsturen. Voor meer informatie daarover kunt u bij uw verzekeringsonderneming terecht.

Vergeet niet om het medische attest van eerste vaststelling naar uw verzekeringsonderneming te sturen, zodra u erover beschikt.

Verder moet u ook elk ernstig ongeval aangeven aan de arbeidsinspectie.

Licht ongeval?

Voor die ongevallen volstaat het om uw register van eerste hulp zorgvuldig in te vullen met:

- de naam van de persoon die de zorgen heeft verleend;

- de naam van het slachtoffer;

- de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval;

- de aard, de datum en het uur van de zorgen;

- de na(a)m(en) van de eventuele getuige(n).

Maar als de  gezondheidstoestand van het slachtoffer verslechtert, moet u het ongeval alsnog volgens de regels aangeven (zie hierboven) aan uw verzekeringsonderneming binnen de 8 dagen vanaf de dag waarop u ervan op de hoogte werd gebracht.

 

 

 

 

FR | NL
Home | News | Sitemap | Contact | Leden | Zoeken
Link naar de fédérale portaalsite Link naar de sociale zekerheid
Logo van het Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor arbeidsongevallen
Zoek
  Overheidssector   Privésector Verzekeringsplicht Ongevallenaangifte Preventie & welzijn
Print de pagina