Wanneer geeft u het arbeidsongeval aan?

U moet het ongeval aan uw verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen vanaf de dag na die van het ongeval. Ook nadat die termijn verstreken is, moet u het ongeval nog altijd zo snel mogelijk aangeven en in ieder geval voordat de verjaringstermijn van 3 jaar na het ongeval is verstreken.

Als u het ongeval niet of te laat aangeeft, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

De termijn van 8 dagen is niet van toepassing op de lichte ongevallen. Voor die ongevallen moet u alleen uw register van eerste hulp invullen zodra u erover wordt geïnformeerd.
Maar als  de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert, moet u het ongeval ook  volgens de regels aangeven aan uw verzekeringsonderneming binnen de 8 dagen vanaf de dag waarop u ervan op de hoogte werd gebracht.

Een ongeval is een licht ongeval als het aan de volgende 3 cumulatieve voorwaarden voldoet:

  1. De eerste zorgen in de onderneming volstonden.
  2. Er was geen tussenkomst van een geneesheer nodig.
  3. Het ongeval heeft niet geleid tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer.

 

 

FR | NL
Home | News | Sitemap | Contact | Leden | Zoeken
Link naar de fédérale portaalsite Link naar de sociale zekerheid
Logo van het Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor arbeidsongevallen
Zoek
  Overheidssector   Privésector Verzekeringsplicht Ongevallenaangifte Preventie & welzijn
Print de pagina